Κάλουντι πέταλα

Έχω επενδύσει στις αγορές εδώ και χρόνια, για έναν ή τον άλλο λόγο, ο κόσμος των επενδύσεων με ενδιέφερε από τότε που ήμουν στο λύκειο. Όλη αυτή η πτυχή έκανα πάντοτε υπό εμπειρία, μελέτη και συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις εκδηλώσεις. Δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο είμαι πιο παθιασμένος από το να μιλάω για οικονομικά.