το νομιμοποιεί

Ποιο είναι το νομίμως;

Το νόμιμο είναι το μέρος της κληρονομιάς που το άτομο που κάνει τη διαθήκη δεν μπορεί να διαθέσει ελεύθερα, αλλά πρέπει να διανεμηθεί μεταξύ των υποχρεωτικών κληρονόμων.