Premiwm risg

Ar y dudalen hon gallwch ddilyn gwerth y Premiwm risg Sbaen munud wrth funud. Mae gwerth y premiwm yn nodi'r risg y mae marchnadoedd ariannol yn ei neilltuo i ddyled gwlad. Po fwyaf yw'r gwerth hwnnw, y mwyaf yw'r cost ariannu bod yn rhaid i'r wlad dalu ac felly'r mwyaf yw eich risg o fethdaliad.

Ar hyn o bryd premiwm risg Sbaen yw 101 pwyntiau sylfaenol.

100 -11%27/01/2023 15:00

101 +11.01%27/01/2023 14:40

100 -11%27/01/2023 13:40

101 +11.01%27/01/2023 13:30

100 -11%27/01/2023 13:10

101 +11.01%27/01/2023 13:00

100 -11%27/01/2023 11:40

Yn achos Sbaen, cyfrifir y premiwm risg yn seiliedig ar bremiwm risg yr Almaen, felly mae gwerth o 400 pwynt yn golygu hynny y gwahaniaethol Rhwng premiwm risg yr Almaen a Sbaen mae'n 400. Er enghraifft, os yw'n costio 1,3% i'r Almaen ei hariannu ei hun a bod gan Sbaen wahaniaeth o 400 yna cost cyllido yn Sbaen yw 5,3%. Ceir y gwerth hwn trwy ychwanegu 130 + 400 = 530 (5,3% fel canran).

Mae'r premiwm risg wedi dod yn anffodus enwog yn Sbaen o ganlyniad i'r argyfwng didynnu sofran o'r flwyddyn 2011 a barodd i'r gwerth godi i ffigurau uwch na 500 pwynt. Yn y sefyllfa hon, ni all gwlad ariannu ei hun yn y marchnadoedd, felly mae'r risg o ddiffyg mae'n enfawr.