Optimální poměr finanční autonomie je 0 nebo vyšší

Poměr finanční autonomie

Článek o poměru finanční autonomie, vysvětlení, vzorec pro jeho výpočet a jak vědět, jak jej interpretovat.

golf

Investice do golfového klubu: velmi výnosná alternativa

Členství v golfových klubech je rozdílné a podle sociologů se jejich členové snaží cítit, že nejsou jako ostatní. Členství v golfových klubech je rozdílné a podle sociologů se jejich členové snaží cítit, že nejsou jako ostatní, kde požadavky na přístup k těmto 12 centrům zahrnují čekací listiny, doporučení od ostatních členů

Elektřina vstupuje do sektoru elektrických automobilů

Novinkou, kterou společnosti kótované na národních akciových trzích ukazují, je, že vstoupily na rozvíjející se trh Novinkou, kterou elektrické společnosti ukazují, je, že vstoupily na rozvíjející se trh s elektrickými automobily

varování o zisku

Co jsou varování o zisku?

Takzvané varování o zisku je především varování o zisku? o společnosti kótované na akciových trzích. Takzvané varování o zisku je především varování o zisku? o společnosti kótované na akciových trzích

právnická osoba

Co je to právnická osoba?

Samozřejmě, název právnické osoby široce poslouchá velká část občanů, i když skutečně vědí, jaký je jeho význam. Právnická osoba je fiktivní, schopná vykonávat práva a nabývat povinnosti vykonávat při různých činnostech

směnky

Obchodní poznámky: investujte výhodněji

Obchodní nebo podnikové bankovky jsou poněkud netypickým investičním produktem v tom smyslu, že nejsou uvedeny na finančních trzích. De The commercial paper je poněkud atypický investiční produkt v tom smyslu, že není uveden na finančních trzích.

bonus

Co je to poukaz?

Dluhopis je především silným dluhovým finančním nástrojem, který používají soukromé i vládní subjekty

Jak patentovat značku nebo nápad

Díky patentu na svůj nápad můžete získat výhradní právo na něj. Chcete-li patentovat nápad, musíte připravit několik dokumentů

Kvóta na volné noze

Poplatek pro osobu samostatně výdělečně činnou je pro mnohé bolest hlavy: porozumět jí, přijmout ji, zaplatit a asimilovat ji, a existuje mnoho variant

co je factoring

Co je to Factoring?

Factoring je komerční provoz, který může být velmi výhodný, pokud máte malou firmu. Víte, jaké jsou důvody?

jaký je sociální kapitál

Co je navýšení kapitálu?

Navýšení kapitálu spočívá v poskytnutí větší hodnoty a aktiv společnosti, různých způsobech, jak to udělat, a výhodách, které uvidíme níže.

factoring

Co je factoring?

Factoring je možnost financování pracovního kapitálu, která je zaměřena na malé a střední společnosti. Objevte typy, výhody a nevýhody.