Prima de risc

En aquesta pàgina pots seguir el valor de l' prima de risc d'Espanya minut a minut. El valor de la prima indica el risc que els mercats financers s'assignen al deute d'un país. Com més gran sigui aquest valor més gran serà el cost de finançament que ha de pagar el país i per tant major serà el seu risc a patir una fallida.

A hores d'ara la prima de risc espanyola és de 105 punts bàsics.

106 +11.06%31/05/2023 17:30

105 -11.05%31/05/2023 17:10

106 +11.06%31/05/2023 17:00

105 -11.05%31/05/2023 12:00

106 +11.06%31/05/2023 11:30

105 +11.05%31/05/2023 10:30

104 -11.04%31/05/2023 09:40

En el cas d'Espanya la prima de risc està calculada en funció a la prima de risc d'Alemanya de manera que un valor de 400 punts vol dir que el diferencial entre la prima de risc alemanya i l'espanyola és de 400. Per posar un exemple, si a Alemanya li costa finançar-se un 1,3% i Espanya té un diferencial de 400 llavors el cost de finançament d'Espanya és de 5,3%. Aquest valor s'obté de sumar 130 + 400 = 530 (5,3% en percentatge).

La prima de risc s'ha fet tristament famosa a Espanya arran de la crisi de deduda sobirana de l'any 2011 que va fer pujar el valor fins a xifres per sobre dels 500 punts. En aquesta situació un país no pot finançar-se als mercats de manera que el risc de default és enorme.