Енкарни Аркойя

Икономиката е нещо, което ни интересува от първия момент, в който се справяме да свързваме двата края. Много от тези знания обаче не научаваме, затова обичам да помагам на другите да разберат понятията за икономика и да давам съвети или идеи за подобряване на спестяванията или постигането им.