Клауди Казалс

Инвестирах на пазарите от години, наистина по една или друга причина светът на инвестициите ме интересува още от гимназията. Всички тези аспекти винаги съм ги подлагал на опит, проучване и непрекъсната актуализация на събитията. Няма нищо, за което да съм по-страстен, отколкото да говоря за икономика.