advertensies
Daar is twee tipes insolvensie, kontantvloei en balansstaat.

solvensie

Solvabiliteit word as 'n aanduiding gebruik binne die finansiële state van 'n onderneming. Dit kan albei een wees ...